Aptauju akadēmija

Esiet sveicināti Aptauju akadēmijā!

Šeit Jūs uzzināsiet visu par aptaujām un anketēšanu, aptauju jautājumu un atbilžu skalu veidošanu, aptauju rezultātu analīzi un apkopošanu.

Ceram, ka Aptauju akadēmija palīdzēs Jums uzzināt daudz jaunu un noderīgu informāciju, kas lieliski noderēs, gan veidojot aptauju anketas ar E-formas rīku, gan kalpos kā palīglīdzeklis zinātniskajā procesā, mācībās skolā un augstskolā.

vizzualforms.com: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback